[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/partitioning/partition/ia64.xmlTinc els següents dubtes:

1) Cal traduir "root" (filesystem) per "arrel" o ho deixo tal qual?
2) El mateix amb "boot flag" -> "Bit (o senyalador) d'arrencada"?
3) El mateix amb "swap" -> "intercanvi"?
4) S'ha de traduir el contingut de <guimenuitem></guimenuitem>?

Apa,

Orestes.

Attachment: ia64.xml
Description: XML document


Reply to: