[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://popularity-contest/debian/po/ca.po# popularity-contest (debconf) translation to Catalan.
# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2005
# Jordi Mallach <jordi@debian.org>, 2004
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: popularity-contest_1.12_templates\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-07-04 08:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-27 09:03+0100\n"
"Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>\n"
"Language-Team: Debian L10n Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4
msgid "Participate in the Debian Package Popularity Contest?"
msgstr "Voleu participar al concurs de popularitat dels paquets de Debian?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4
msgid ""
"You can have your system anonymously supply the Debian developers with "
"statistics about your most used Debian packages.  This information "
"influences decisions such as which packages should go on the first Debian CD."
msgstr "El vostre sistema pot enviar anònimament estadístiques dels paquets de Debian més utilitzats als desenvolupadors. Aquesta informació pot influir en les decisions a l'estil de quins paquets hauria d'incloure el primer CD de Debian."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4
msgid ""
"If you choose to participate, the automatic submission script will run once "
"every week, sending statistics to the Debian developers."
msgstr "Si decidiu participar-hi, la seqüència d'enviament automàtic s'executarà automàticament un cop a la setmana i enviarà les estadístiques als desenvolupadors de Debian."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4
msgid ""
"You can always change your mind after making this decision: \"dpkg-"
"reconfigure popularity-contest\""
msgstr ""
"Sempre podeu canviar d'opinió posteriorment: \"dpkg-reconfigure popularity-"
"contest\""

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:17
msgid "Generating unique host identifier failed"
msgstr ""
"S'ha produït un error en la generació de l'identificador d'ordinador únic"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:17
msgid ""
"The install script could not generate a unique host identifier. This is a "
"fatal error, as all hosts submitting information need to have an unique "
"identifier."
msgstr ""
"La seqüència d'instal·lació no ha pogut generar l'identificador d'ordinador "
"únic. És un error fatal, ja que tots els ordinadors que envien informació "
"necessiten un identificador únic."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:17
msgid ""
"Please report this problem as a bug against the popularity-contest package, "
"and include information about your configuration."
msgstr ""
"Informeu d'aquest problema com un error del paquet popularity-contest i "
"adjunteu-hi informació sobre la vostra configuració."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:28
msgid "Use HTTP to submit reports?"
msgstr "Voleu utilitzar l'HTTP per enviar els informes?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:28
msgid "If you do not want to use HTTP, email is used instead."
msgstr "Si no voleu utilitzar l'HTTP, s'utilitzarà el correu electrònic."

#~ msgid ""
#~ "This information helps us make decisions such as which packages should go "
#~ "on the first Debian CD.  Also, we can improve future versions of Debian "
#~ "so that the most popular packages are the ones which are installed "
#~ "automatically for new users."
#~ msgstr ""
#~ "Aquesta informació pot ajudar a l'hora de decidir sobre els paquets que "
#~ "haurien d'anar al primer CD de Debian. També ajuda a millorar les futures "
#~ "versions de Debian perquè els paquets més populars s'instal·lin "
#~ "automàticament als nous usuaris."

#~ msgid ""
#~ "(NOTE: e-mail servers add their own tracing information and your data "
#~ "won't be completely anonymous while in transit.)"
#~ msgstr ""
#~ "(Nota: els servidors de correu electrònic afegeixen la seva informació de "
#~ "seguiment i les vostres dades no seran absolutament anònimes durant la "
#~ "transmissió.)"

Reply to: