[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Estat i estadístiques dels po de d-iA veure, ja no ho veig tan senzill i la veritat és que no sé si estic
traduint el que toca:

D'una banda el Guillem Jover parla en aquest missatge de fitxers .PO.
Fins aquí hi arribo. Ara, però, veig que tots esteu traduint fitxers
.XML. M'estic perdent alguna cosa?

Segons el missatge del Guillem, he agafat el console-data de
http://www.debian.org/international/l10n/po-debconf/ca, he fet bé?

D'altra banda no sé què significa això del nivell 1, 2... la veritat és
que si no tens al cap l'estructura interna de Debian es fa difícil
seguir el procés, almenys per mi.

Una altra cosa: quina diferència hi ha entre els fitxers del manual
desats a alioth
(http://d-i.alioth.debian.org/svn/debian-installer/manual/ca/) i els
desats a svn.debian.org?
(http://svn.debian.org/wsvn/d-i/trunk/manual/ca/?rev=0&sc=0)

Vinga, a veure si alguna bona ànima m'ho aclareix, que és Nadal.

Orestes.


En/na Guillem Jover ha escrit:
> Hola gent,
> 
> He escrit un script senzill per controlar l'estat de les traduccions
> de d-i (vegeu abaix). He pensat que potser podria fer que enviés un
> informe regularment (potser cada setmana?) a la llista, que us sembla?
> 
> Jordi m'ha comentat que faria la part del level1, jo he fet una
> primera passada arreglant alguns errors ortogràfics (prenent com
> a base les pàgines de spellcheck de d-i).
> 
> La traducció de shadow la tinc mig acabada i avui faré la de debconf.
> 
> Aleix, Ivan i Orestes teniu temps per actualitzar les que estan al
> vostre nom? El Christian ens ha comentat que la beta de d-i és
> propera i seria bo poder tenir-la traduïda.
> 
> 
> ================
> 
> Statistics of level 1 packages for ca Catalan:
> 
> Outdated:
>   *debian-installer/packages/anna/debian/po/ca.po: 9t2f0u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/localechooser/debian/po/ca.po: 13t0f2u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/kbd-chooser/debian/po/ca.po: 15t0f1u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/cdrom-detect/debian/po/ca.po: 26t0f2u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/hw-detect/debian/po/ca.po: 32t2f3u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/netcfg/debian/po/ca.po: 87t3f3u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/choose-mirror/debian/po/ca.po: 25t2f1u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/net-retriever/debian/po/ca.po: 4t1f1u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/mountfloppy/debian/po/ca.po: 2t1f0u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/partman/partman-base/debian/po/ca.po: 58t1f1u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/partman/partman-auto/debian/po/ca.po: 18t2f1u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/partman/partman-partitioning/debian/po/ca.po: 47t0f1u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/partman/partman-basicfilesystems/debian/po/ca.po: 67t1f3u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/partman/partman-ext3/debian/po/ca.po: 22t0f1u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/partman/partman-reiserfs/debian/po/ca.po: 24t0f1u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/partman/partman-target/debian/po/ca.po: 19t5f0u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/tzsetup/debian/po/ca.po: 5t2f21u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/clock-setup/debian/po/ca.po: 3t1f2u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/base-installer/debian/po/ca.po: 72t7f5u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/apt-setup/debian/po/ca.po: 9t8f11u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/user-setup/debian/po/ca.po: 25t1f0u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/cdebconf/debian/po/ca.po: 20t0f3u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/pkgsel/debian/po/ca.po: 0t3f1u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/nobootloader/debian/po/ca.po: 11t2f0u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/arch/i386/grub-installer/debian/po/ca.po: 24t2f2u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/arch/i386/lilo-installer/debian/po/ca.po: 22t2f2u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/arch/powerpc/yaboot-installer/debian/po/ca.po: 36t1f0u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/arch/powerpc/prep-installer/debian/po/ca.po: 9t1f1u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/rescue/debian/po/ca.po: 15t6f2u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/installation-report/debian/po/ca.po: 13t0f5u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/network-console/debian/po/ca.po: 21t0f2u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/partman/partman-efi/debian/po/ca.po: 5t1f0u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/arch/ia64/elilo-installer/debian/po/ca.po: 10t1f0u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/arch/sparc/silo-installer/debian/po/ca.po: 8t2f5u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/partman/partman-auto-lvm/debian/po/ca.po: 2t2f0u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/partman/partman-crypto/debian/po/ca.po: 29t11f30u [Guillem Jover]
> 
> Global statistics: 1397t73f113u (88%)   (total strings: 1581=100%)
> Master: 1268t72f108u
> Spellcheck: unknown words in master file..
> 
> ================
> 
> Statistics of level 2 packages for ca Catalan:
> 
> Outdated:
>   *base-config/debian/po/ca.po: 14t2f1u [Jordi Mallach]
>   *tasksel/debian/po/ca.po: 3t1f0u [Jordi Mallach]
>   *tasksel/tasks/po/ca.po: 82t44f6u [Jordi Mallach]
>   *tasksel/po/ca.po: 1t1f0u [Jordi Mallach]
>   *console-data/debian/po/ca.po: 88t5f0u [Orestes Mas]
>   *popularity-contest/debian/po/ca.po: 5t2f2u [Aleix Badia i Bosch]
> 
> Global statistics: 666t55f9u (91%)   (total strings: 730=100%)
> 
> ================
> 
> Statistics of level 3 packages for ca Catalan:
> 
> Outdated:
>   *aptitude/po/ca.po: 672t175f158u [Aleix Badia i Bosch]
> 
> Global statistics: 877t175f158u (72%)   (total strings: 1210=100%)
> 
> ================
> 
> Statistics of level 4 packages for ca Catalan:
> 
> Outdated:
>   *dpkg/po/ca.po: 998t2f0u [Jordi Mallach]
>   *apt/po/ca.po: 492t11f7u [Jordi Mallach]
> 
> Global statistics: 1641t13f7u (98%)   (total strings: 1661=100%)
> 
> ================
> 
> Statistics of level 5 packages for ca Catalan:
> 
> Outdated:
>   *xserver-xorg/debian/po/ca.po: 135t17f9u [Ivan Vilata i Balaguer]
>   *debconf/debian/po/ca.po: 8t0f2u [Guillem Jover]
>   *shadow/po/ca.po: 347t15f19u [Guillem Jover]
> 
> Global statistics: 532t32f30u (89%)   (total strings: 594=100%)
> 
> ================
> 
> 
> salut,
> guillem
> 
> Reply to: