[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Fwd: Novetats Dominis .CAT]Hola a tothom,

Vaig enviar a nominalia una petició d'informació pel domini debian.cat
per que no tinguessim els mateixos problemes que han tingut al .es.
Pareix que s'obrirà a gener la primera fase de inscripcions, on a mi em
pareix que el grup debian-l10n-catalan s'ajustaria a el que es demana a
aquesta fase. Si es així, podriem demanar el domini debian.cat. Pense
que es un tema força important.

El grup debian-l10n-catalan no estem oficialment registrats com a
associació, però pot ser podriem aprofitar la infraestructura de
debian-es per demanar-ho.

Altra possibilitat, seria esperar a la segona fase, pero ho veig perillós.

Adjunte el que m'han enviat des de nominalia.


-------- Original Message --------
Subject: 	Novetats Dominis .CAT
Date: 	Thu, 22 Dec 2005 17:16:35 +0100
From: 	Servicio de Contratación Telefónica <sct@nominalia.com>
To: 	<nominalia@miguelgea.com>

	

* **Novetats Domini .CAT*Benvolgut client,Com a subscriptor del servei d’Avís del .CAT ens plau comunicar-li les
darreres novetats respecte a aquest domini.En primer lloc, el domini .cat ja està actiu a Internet al haver estat
inclòs a l’arrel de la Xarxa. Per veure un exemple d’un domini .cat
funcionant, pot visitar l’únic web que actualment està visible sota
aquesta extensió: www.nic.cat <http://www.nic.cat/> (el registre central
del .cat)Tot i això, encara no es possible començar a registrar dominis .cat, ja
que està previst començar la seva fase de llançament al gener del 2006.
Quan s’iniciïn les operacions, el registre no s’obrirà directament a
tothom, si no que la seva obertura serà esglaonada, és a dir, abans que
el registre sigui lliure s’obrirà un període transitori per a garantir
que titulars de noms, marques i drets anteriors tinguin prioritat en el
registre.Aquest període transitori estarà format per 3 fases:-     La *F**ase I* es reserva a institucions directament
relacionades amb la promoció de la llengua i la cultura catalanes, com
per exemple escoles, cadenes de ràdio, editorials, clubs esportius o
entitats culturals i administracions públiques amb competències sobre
territoris on el català és llengua pròpia. Les dates previstes per a
aquesta fase, però encara no definitives, són del 23 de gener al 21
d'abril de 2006.-     La *F**ase II* està reservada a qualsevol entitat que tingui
comunicacions en línia en català preexistents, com per exemple: un web,
una llista de correu, un bloc, etc. Aquesta fase començarà un mes
després de la Fase I, el 20 de febrer i acabarà al mateix temps que
aquella fase, el 21 d'abril. Un cop més, les dates estan previstes, però
no són definitives.-     La *F**ase III* està reservada a les més de 68.000 persones i
entitats de tot tipus que van donar suport a la campanya per aconseguir
el domini .cat a través del web http://www.puntcat.org
<http://www.puntcat.org/>. Les dates previstes són les mateixes que per
a la Fase II: del 20 de febrer al 21 d'abril.El domini .cat és un domini genèric, com el .com o el .org, però, a
diferència d'aquests dos, té un caràcter més restringit: està destinat a
la comunitat lingüística i cultural catalana a Internet. Qualsevol
sol·licitant que vulgui registrar-lo haurà de demostrar la seva relació
amb aquesta comunitat: comunicacions en línia en català, web en català,
que pertanyi a entitats que ja tenen dominis .cat, etc. Aquest domini
també podrà ser registrat per empreses, grups o particulars no
establerts a Catalunya que vulguin adreçar els seus serveis a la
comunitat i llengua catalanes.El web allotjat sota aquest domini no haurà d’estar exclusivament en
català. El criteri és que una part significativa (és a dir, no una frase
aïllada) sigui en català, però pot estar també en tantes altres llengües
com es vulgui.Nominalia anirà publicant a la seva web i de manera regular, totes les
novetats relatives al domini .cat. Igualment com a subscriptor del
servei d’avisos, li enviarem a aquesta adreça de correu electrònic
qualsevol altre novetat que es produeixi al respecte.Per a qualsevol pregunta sobre aquest domini, no dubti en posar-se en
contacte amb nosaltres.

Atentament,

Nominalia Internet
Dept. d’atenció al client
Tel. 902 013 294
sct@nominalia.com <mailto:sct@nominalia.com>
www.nominalia.com
<file:///C:\Documents%20and%20Settings\Jordi\Escritorio\Treball\.EU\www.nominalia.com>


	


-- 
e-mail: Miguel Gea Milvaques <debian(@nospam)miguelgea.com
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2 5536 3533 50CA 5808 08C4

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: