[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Estat i estadístiques dels po de d-iJo si que puc fer el console-data, només que m'ha costat un ou trobar el
fitxer POT actualitzat (he estat a punt de desistir), i finalment l'he
trobat a http://people.debian.org/~seppy/d-i/level2/POT/

No es podria posar un enllaç més visible a les pàgines de traducció de
Debian al Català?

Orestes.

En/na Guillem Jover ha escrit:
> Hola gent,
> 
> He escrit un script senzill per controlar l'estat de les traduccions
> de d-i (vegeu abaix). He pensat que potser podria fer que enviés un
> informe regularment (potser cada setmana?) a la llista, que us sembla?
> 
> Jordi m'ha comentat que faria la part del level1, jo he fet una
> primera passada arreglant alguns errors ortogràfics (prenent com
> a base les pàgines de spellcheck de d-i).
> 
> La traducció de shadow la tinc mig acabada i avui faré la de debconf.
> 
> Aleix, Ivan i Orestes teniu temps per actualitzar les que estan al
> vostre nom? El Christian ens ha comentat que la beta de d-i és
> propera i seria bo poder tenir-la traduïda.
> 
> 
> ================
> 
> Statistics of level 1 packages for ca Catalan:
> 
> Outdated:
>   *debian-installer/packages/anna/debian/po/ca.po: 9t2f0u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/localechooser/debian/po/ca.po: 13t0f2u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/kbd-chooser/debian/po/ca.po: 15t0f1u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/cdrom-detect/debian/po/ca.po: 26t0f2u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/hw-detect/debian/po/ca.po: 32t2f3u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/netcfg/debian/po/ca.po: 87t3f3u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/choose-mirror/debian/po/ca.po: 25t2f1u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/net-retriever/debian/po/ca.po: 4t1f1u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/mountfloppy/debian/po/ca.po: 2t1f0u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/partman/partman-base/debian/po/ca.po: 58t1f1u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/partman/partman-auto/debian/po/ca.po: 18t2f1u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/partman/partman-partitioning/debian/po/ca.po: 47t0f1u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/partman/partman-basicfilesystems/debian/po/ca.po: 67t1f3u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/partman/partman-ext3/debian/po/ca.po: 22t0f1u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/partman/partman-reiserfs/debian/po/ca.po: 24t0f1u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/partman/partman-target/debian/po/ca.po: 19t5f0u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/tzsetup/debian/po/ca.po: 5t2f21u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/clock-setup/debian/po/ca.po: 3t1f2u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/base-installer/debian/po/ca.po: 72t7f5u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/apt-setup/debian/po/ca.po: 9t8f11u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/user-setup/debian/po/ca.po: 25t1f0u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/cdebconf/debian/po/ca.po: 20t0f3u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/pkgsel/debian/po/ca.po: 0t3f1u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/nobootloader/debian/po/ca.po: 11t2f0u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/arch/i386/grub-installer/debian/po/ca.po: 24t2f2u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/arch/i386/lilo-installer/debian/po/ca.po: 22t2f2u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/arch/powerpc/yaboot-installer/debian/po/ca.po: 36t1f0u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/arch/powerpc/prep-installer/debian/po/ca.po: 9t1f1u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/rescue/debian/po/ca.po: 15t6f2u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/installation-report/debian/po/ca.po: 13t0f5u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/network-console/debian/po/ca.po: 21t0f2u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/partman/partman-efi/debian/po/ca.po: 5t1f0u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/arch/ia64/elilo-installer/debian/po/ca.po: 10t1f0u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/arch/sparc/silo-installer/debian/po/ca.po: 8t2f5u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/partman/partman-auto-lvm/debian/po/ca.po: 2t2f0u [Guillem Jover]
>   *debian-installer/packages/partman/partman-crypto/debian/po/ca.po: 29t11f30u [Guillem Jover]
> 
> Global statistics: 1397t73f113u (88%)   (total strings: 1581=100%)
> Master: 1268t72f108u
> Spellcheck: unknown words in master file..
> 
> ================
> 
> Statistics of level 2 packages for ca Catalan:
> 
> Outdated:
>   *base-config/debian/po/ca.po: 14t2f1u [Jordi Mallach]
>   *tasksel/debian/po/ca.po: 3t1f0u [Jordi Mallach]
>   *tasksel/tasks/po/ca.po: 82t44f6u [Jordi Mallach]
>   *tasksel/po/ca.po: 1t1f0u [Jordi Mallach]
>   *console-data/debian/po/ca.po: 88t5f0u [Orestes Mas]
>   *popularity-contest/debian/po/ca.po: 5t2f2u [Aleix Badia i Bosch]
> 
> Global statistics: 666t55f9u (91%)   (total strings: 730=100%)
> 
> ================
> 
> Statistics of level 3 packages for ca Catalan:
> 
> Outdated:
>   *aptitude/po/ca.po: 672t175f158u [Aleix Badia i Bosch]
> 
> Global statistics: 877t175f158u (72%)   (total strings: 1210=100%)
> 
> ================
> 
> Statistics of level 4 packages for ca Catalan:
> 
> Outdated:
>   *dpkg/po/ca.po: 998t2f0u [Jordi Mallach]
>   *apt/po/ca.po: 492t11f7u [Jordi Mallach]
> 
> Global statistics: 1641t13f7u (98%)   (total strings: 1661=100%)
> 
> ================
> 
> Statistics of level 5 packages for ca Catalan:
> 
> Outdated:
>   *xserver-xorg/debian/po/ca.po: 135t17f9u [Ivan Vilata i Balaguer]
>   *debconf/debian/po/ca.po: 8t0f2u [Guillem Jover]
>   *shadow/po/ca.po: 347t15f19u [Guillem Jover]
> 
> Global statistics: 532t32f30u (89%)   (total strings: 594=100%)
> 
> ================
> 
> 
> salut,
> guillem
> 
> Reply to: