[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

alguns errorsHola a tots,

per a qui es pugui encarregar, he vist un parell d'erros a la pàgina dels 
ports de debian:
http://www.us.debian.org/ports/index
a la introducció:
(h)em fet els nostre(s) tres primer(s) port no Linux, llista

A Debian Beowulf

Beowulf és una alternativa per a algun dels grans super ordinadors usats en la 
ciència i les matemàtiques. Aquest projecte intenta executar clusters Beowulf 
en màquines Debian i connectar a la gent gent involucrada en la "vertadera" 
--> hauria de ser "veritable".

salutacions i gràcies per la feina. 
Dani Reply to: