[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/hardware/hardware-supported.xmlAlguns canvis a revisar:
178,179c178,179
< Aquest document cobreix la instal·lació per l'arquitectura
< <emphasis>&arch-title;</emphasis>. Si busqueu informació per qualsevol
---
> Aquest document cobreix la instal·lació per a l'arquitectura
> <emphasis>&arch-title;</emphasis>. Si busqueu informació per a qualsevol
190c190
< qualsevol problema, assegureu-vos de anomenar el fet que el error és a la
---
> qualsevol problema, assegureu-vos d'anomenar el fet que l'error és a la
215c215
< Hauríeu de utilitzar una interfície de pantalla compatible amb VGA per la
---
> Hauríeu d'utilitzar una interfície de pantalla compatible amb VGA per la
239c239
< de DECstation . La placa d'avaluació Broadcom BCM91250A té ranures PCI 3.3v
---
> de DECstation. La placa d'avaluació Broadcom BCM91250A té ranures PCI 3.3v

Martí
--   
alienamrt Projecte (http://www.alienamrt.net)   
Open WebMail Project (http://openwebmail.org)   
Debian Project (http://www.debian.org)Reply to: