[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/using-d-i/modules/netcfg.xmlIncreïble, però cert xD. Després de tots aquests mesos aquí teniu la traducció 
d'aquesta part.
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 23058 -->

   <sect3 id="netcfg">
   <title>Configuració de la xarxa</title>

<para>

Quan entreu en aquest pas, si el sistema detecta que teniu més d'un
dispositiu de xarxa, se us demanarà que elegiu quin dispositiu serà
la vostra interfície de xarxa <emphasis>primària</emphasis>, és a dir,
la que voleu utilitzar per a la instal·lació. Les altres interfícies no
es configuraran en aquest moment. Podeu configurar les altres interfícies
un cop hagi finalitzat la instal·lació; vegeu la pàgina de manual 
<citerefentry><refentrytitle>interfaces</refentrytitle>
<manvolnum>5</manvolnum></citerefentry>.

</para><para>

Per defecte, el &d-i; intenta configurar la xarxa del vostre ordinador
automàticament via DHCP. Si la prova té èxit, ja estareu. Si la prova
falla es pot deure a molts factors, des d'un cable de xarxa desconnectat,
fins a una mala configuració del DHCP. O potser no disposeu d'un servidor
DHCP a la vostra xarxa local. Per a més explicacions comproveu els
missatges d'error a la tercera consola. En qualsevol cas, se us preguntarà
si ho voleu tornar a intentar, o si voleu realitzar una configuració manual.
Els servidors DHCP de vegades son realment lents en les seves respostes,
per tant, si esteu segurs que tot és correcte, intenteu-ho de nou.

</para><para>

La configuració manual de la xarxa us preguntarà algunes qüestions sobre
la vostra xarxa, notablement
<computeroutput>L'adreça IP</computeroutput>,
<computeroutput>La màscara de la subxarxa</computeroutput>,
<computeroutput>La passarel·la</computeroutput>,
<computeroutput>L'adreça del servidor de noms</computeroutput>, i un
<computeroutput>nom per l'ordinador</computeroutput>.
A més, si teniu una interfície de xarxa sense fils, se us demanarà que
indiqueu el vostre <computeroutput>Wireless ESSID</computeroutput> i una
<computeroutput>clau WEP</computeroutput>. Ompliu-ho amb les respostes de
<xref linkend="needed-info"/>.

</para><note><para>

Alguns detalls tècnics que podeu, o no, trobar útils: el programa
suposa que l'adreça IP de la xarxa és l'AND bit a bit de la IP
del vostre sistema i la màscara. Suposarà que l'adreça de difusió és
l'OR bit a bit de l'adreça IP del vostre sistema amb la negació bit a bit
de la màscara. També endevinarà la passarel·la. Si no podeu trobar
alguna d'aquestes respostes, utilitzeu les propostes del sistema &mdash;
si és necessari, podeu canviar-les un cop el sistema s'hagi instal·lat
editant el fitxer <filename>/etc/network/interfaces</filename>.
Alternativament, podeu instal·lar l'<classname>etherconf</classname>, que
us guiarà pas a pas a través de la configuració de la vostra xarxa.

</para></note>
   </sect3>

Reply to: