[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po://bins/intl/ca.poEl dilluns 20/06/05, a les 02:20 (+0200), Joan Antoja Sabin va escriure:
> ja he convertit l'arxiu a UTF-8 i les correccions suggerides. El que no
> he canviat són algunes cadenes com "F-Number", ja que no tinc clar que
> es puguin traduir, no veig una traducció clara.

Et comento el que he trobat a continuació.

> #: ../bins:402
> msgid "BINS-SECTION DigiCam settings for the image"
> msgstr "BINS-SECTION Par??metres de la c??mera digital a la imatge"
> 
> #: ../bins:409
> msgid "BINS-SECTION DigiCam settings for the photo"
> msgstr "BINS-SECTION Par??metres de la c??mera digital a la fotografia"

a -> en fer

> #: ../bins:513
> msgid "File Media Type"
> msgstr "Tipus del fitxer de medis"

medi -> mitjà

Aquest camp indica el tipus MIME.
Jo posaria «Tipus de mitjà», tot i que tinc dubtes.

> #: ../bins:554
> msgid "Subject Distance"
> msgstr "Dist??ncia al subjecte"
> 
> #: ../bins:556
> msgid "Distance to focus point."
> msgstr "Dist??ncia al punt de focus."

al -> del

> #: ../bins:609
> msgid "Timer Length"
> msgstr "Duraci?? del temporitzador"

duració -> retard

> #: ../bins:644
> msgid "Easy Shooting Mode"
> msgstr "Easy Shooting Mode"

«mode de disparament fàcil», tot i que no queda massa bé.

> #: ../bins:659
> msgid "Sharpness"
> msgstr "Agudesa"

agudesa -> nitidesa

> #: ../bins:736
> msgid "Up one album"
> msgstr "Puja un ??lbum"

puja -> amunt

> #: ../bins:2140
> msgid "No short description available"
> msgstr "Sense descripci?? curta"
> 
> #: ../bins:2141
> msgid "No long description available"
> msgstr "Sense descripci?? llarga"

no hi ha cap descripció llarga/curta disponible

> #: ../bins:2344
> msgid "Up one subalbum"
> msgstr "Puja un sub??lbum"

puja -> amunt

> #: ../bins:2405 ../bins:2406
> msgid "Click on one of the size names below to enlarge this image"
> msgstr "Feu clic a un de les mides per ampliar la imatge"

a un -> en alguna

> #: ../bins:3565 ../bins:3598 ../bins:3617
> msgid "On"
> msgstr "Enc??s"
> 
> #: ../bins:3567
> msgid "Off"
> msgstr "Apagat"

S'hauria de veure a què es refereix per saber si és masculí o
femení (si no ho has mirat), sembla que podria ser el «flaix».

> #: ../bins:3604
> msgid "Auto + red-eye reduction"
> msgstr "Autom??tic + reducci?? dels ulls vermells"
> 
> #: ../bins:3606
> msgid "On + red-eye reduction"
> msgstr "Encesa + reducci?? dels ulls vermells"

Hi ha una incoherència: «automàtic» (masculí) i «encesa» (femení),
suposant que es refereixi a la mateixa cosa.

> #: ../bins:4498
> msgid "Click on one of the size names above to enlarge this image"
> msgstr "Feu clic en una de les mides per ampliar la imatge"

una -> alguna


-- 
ernest

That's all you need tae dae in life. Just be yourself, he'd tell me.
It was the most difficult, challenging thing anybody ever asked of me.
--Irvine Welsh's Glue.Reply to: