[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/install-methods/automatic-install.xmlOn Mon, Jun 20, 2005 at 01:15:20AM +0200, Miguel Gea Milvaques wrote:
> L'instal·lador de Debian suporta instal·lació automàtica utilitzant fitxers

instal·lacions automàtiques, o "la instal·lació automàtica"

> o des d'un mitjà extraïble, i el que fa es emplenar amb respostes totes les preguntes fetes al procés d'instal·lació.

és emplenar

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/Reply to: