[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: changed strings for Debian adduserposo aquí la traducció d'aquestes dues cadenes per si algú sap com fer-lo arribar al seu destí. És un diff amb el fitxer "ca.po" original, on he substituït tant les cadenes angleses com les catalanes.

Salut.

Orestes.

-------------------------------------------------------------------
257,260c257,259
< "To avoid problems, the username should consist of a letter or\n"
< "underscore followed by letters, digits, underscores, and dashes. For\n"
< "compatibility with Samba machine accounts also $ is supported at the\n"
< "end of the username\n"
---
> "To avoid problems, the username should consist of\n"
> "letters, digits, underscores, periods and dashes. For compatibility with\n"
> "Samba machine accounts \$ is also supported at the end of the username\n"
262,265c261,264
< "Per a evitar problemes, el nom d'usuari hauria de consistir d'una lletra\n"
< "o subratllat seguit de lletres, dígits, subratllats i guions. Per\n"
< "compatibilitat amb comptes de Samba, també es permet «$» al final del nom\n"
< "de l'usuari.\n"
---
> "Per evitar problemes, el nom d'usuari hauria de constar de\n"
> "lletres, dígits, subratllats, punts i guionets. Per compatibilitat\n"
> "amb els comptes de Samba, també es permet el signe «\$» al final del nom\n"
> "de l'usuari\n"
269,271c268,270
< "Please enter a username consisting of a lower case letter\n"
< "followed by lower case letters and numbers.  Use the `--force-badname'\n"
< "option to allow underscores, and uppercase.\n"
---
> "Please enter a username matching the regular expression configured\n"
> "via the name_regex configuration variable.  Use the --force-badname'\n"
> "option to relax this check or reconfigure name_regex.\n"
273,275c272,274
< "Si us plau, introduïu un nom d'usuari que consisteixi d'una lletra minúscula\n"
< "seguida de lletres minúscules i números. Utilitzeu l'opció «--force-badname»\n"
< "per a permetre subratllats i majúscules.\n"
---
> "Si us plau, entreu un nom d'usuari que concordi amb l'expressió\n"
> "regular especificada a la variable «name_regex». Useu l'opció «--force-badname»\n"
> "per relaxar aquesta comprovació, o redefiniu «name_regex».\n"

Reply to: