[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/using-d-i/modules/partman.xmlHola Miguel,

On Fri, Dec 31, 2004 at 01:20:02AM +0100, Miguel Gea Milvaques wrote:
> On posa:
> Si escolliu la partició automàtica per un sistema Alpha, s'assignaà
> 							 s'assigna

Aquesta era "assignarà".

> On posa senyaladors serà assenyaladors. (dues vegades)

Alguna raó? de moment l'he deixat com estava.

> On posa software -> programari

Aquesta es una de les traduccions que volia comentar, desprès envio un
mail. L'he deixat com estava.

Gracies per les correccions, estan ara al repo.

salut,
guillemReply to: