[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR2] manual://d-i/using-d-i/modules/prebaseconfig.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- $Id: prebaseconfig.xml 21672 2004-09-15 10:55:50Z fjpop-guest $ -->

   <sect3 id="prebaseconfig">
   <title>Finalització de la instal·lació i arrancada automàtica</title>

<para>

Aquest és el darrer pas del procés inicial de la instal·lació de Debian.
Se us indicarà que extragueu el mitjà d'instal·lació (CD, disquet, etc.) que
heu fet servir per arrancar l'instal·lador. Aquest farà algunes tasques finals
i després arrancarà el nou sistema Debian.

</para><para arch="s390">

En l'arquitectura &arch-title; no es pot fer una arrancada automàtica. Per
tant, seleccioneu l'opció <guimenuitem>Finalitza la instal·lació</guimenuitem>,
la qual atura el sistema. Després, arranqueu vosaltres el GNU/Linux amb l'IPL
des del DASD que vàreu seleccionar per al sistema d'arxius arrel (root
filesystem) durant els primers passos de la instal·lació.

</para>
   </sect3>

Reply to: