[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR2] manual://d-i/using-d-i/modules/shell.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- $Id: shell.xml 21579 2004-09-13 22:57:14Z fjpop-guest $ -->

   <sect3 id="shell">
   <title>Utilització de l'intèrpret d'ordres i visualització dels arxius de registre</title>
   <!-- TODO: There is nothing about logs in this section! -->

<para>

En el menú teniu l'opció <guimenuitem>Executa un intèrpret
d'ordres</guimenuitem>. Si el menú no és a l'abast i us cal l'intèrpret
d'ordres, premeu <keycombo><keycap>Alt(esquerre)</keycap> <keycap>F2</keycap></keycombo>
(en un teclat Mac, <keycombo><keycap>Option</keycap> <keycap>F2</keycap>
</keycombo>)
per accedir al segon <emphasis>intèrpret d'ordres virtual</emphasis>; és a dir, la tecla <keycap>Alt</keycap> a l'esquerre de la
<keycap>barra espaiadora</keycap> i la tecla de funció <keycap>F2</keycap>,
alhora. Anireu a una altra finestra que executa l'<command>ash</command>,
un clon del Bash (l'intèrpret d'ordres Bourne).

</para><para>

En aquest moment heu arrancat des del disc RAM, per tant el conjunt d'utilitats
Linux que teniu disponibles és limitat. Podeu veure els programes a l'abast amb
l'ordre <command>ls /bin /sbin /usr/bin /usr/sbin</command> o bé teclejant
<command>help</command>. L'editor de text és el <command>nano</command>.
L'intèrpret d'ordres disposa d'algunes característiques pràctiques, com
l'autocompleció i l'historial.

</para><para>

Feu servir els menús per dur a terme qualsevol tasca que pugueu fer amb ells
&mdash; l'intèrpret i les ordres sols hi són en cas que alguna cosa vaja
malament. En particular, sempre hauríeu de fer servir els menús, i mai no
l'intèrpret, per activar la partició d'intercanvi (swap), ja que si ho heu fet
des de l'intèrpret, el programari del menú no ho detectarà pas. Premeu
<keycombo><keycap>Alt(esquerre)</keycap> <keycap>F1</keycap></keycombo> per
tornar als menús, o bé teclegeu <command>exit</command> si heu emprat l'opció
del menú per obrir l'intèrpret d'ordres.

</para>
   </sect3>

Reply to: