[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/using-d-i/modules/shell.xmlMoltes gràcies pels suggeriments.

-Tens raó, "reiniciar" no existeix al diccionari, com tampoc
"esquerra", sinó "esquerre".  Quant a l'imperatiu, també: segons
Softcatalà, quan es tracta d'adreçar-se a l'ordinador, cal traduir amb
la 2a del singular, és a dir, en aquest cas, "executa".

-Sobre "arrancar" o "arrencar", supose que ens haurem de posar d'acord
en quina mena d'estàndard volem. Jo en principi he posat la variant
valenciana (ignore si és pròpia de tot el català occidental), ja que
he sentit dir que hi havia interès a reflectir els estàndards de totes
les varietats (qüestions de purisme filològic a part, que potser
afavoreixen la variant en "a"; vegeu l'entrada al DCVB). Però no tinc
cap problema a canviar. De tota manera, caldrà decidir-hi alguna cosa.

-"mai" és un adverbi que no és estrictament un negador (de fet apareix
a frases no negatives). Alguns gramàtics l'anomenen seminegador, i per
tant en recomanen el reforç amb el negador "no" (vegeu també el punt
2.17 de la guia d'estil de Softcatalà). En aquest cas m'ha semblat
convenient de posar-lo per emfasitzar la recomanació de no emprar
l'intèrpret d'ordres. Però si voleu, l'elimine.

Salut,

JoanReply to: