[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/using-d-i/modules/iso-scan.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 23058 -->

   <sect3 id="iso-scan">
   <title>Cerca de la imatge ISO de l'instal·lador de Debian</title>
<para>

Quan instal·leu segons el mètode <emphasis>hd-media</emphasis>, hi
haurà un moment en què necessitareu trobar i muntar la imatge ISO de
l'instal·lador de Debian per tal d'obtenir la resta de fitxers de la
instal·lació. Això és exactament el que fa el component
<command>iso-scan</command>.

</para><para>

Al principi, l'<command>iso-scan</command> munta automàticament tots
els dispositius de bloc (p.ex. particions) que tinguin algun sistema
de fitxers conegut i cerca de forma seqüencial noms de fitxer acabats en
<filename>.iso</filename> (o, per aquest propòsit,
<filename>.ISO</filename>). Preneu atenció que el primer intent només
escaneja fitxers en el directori arrel i en el primer nivell de
subdirectoris (p.ex. troba
<filename>/<replaceable>qualsevol_cosa</replaceable>.iso</filename> i
<filename>/data/<replaceable>qualsevol_cosa</replaceable>.iso</filename>,
però no
<filename>/data/tmp/<replaceable>qualsevol_cosa</replaceable>.iso</filename>).
Després que hagi trobat una imatge iso, l'<command>iso-scan</command>
comprova el seu contingut per determinar si la imatge és una imatge iso
de Debian vàlida o no. En el primer cas hem acabat, en el segon
l'<command>iso-scan</command> cerca una altra imatge.

</para><para>

En el cas que l'intent previ per trobar una imatge iso de l'instal·lador
falli, l'<command>iso-scan</command> us preguntarà si voleu realitzar
una cerca més exhaustiva. En aquest cas, no es mira només els directoris
superiors, sinó que es recorra el sistema de fitxers complet.

</para><para>

Si l'<command>iso-scan</command> no descobreix la imatge iso de l'instal·lador,
torneu a arrencar al vostre sistema operatiu original i comproveu si la
imatge té un nom correcte (acabat en <filename>.iso</filename>), si es troba
en un sistema de fitxers que el &d-i; pugui reconèixer, i si no és corrupte
(verifiqueu la suma de comprovació). Els usuaris de Unix experimentats poden
fer-ho des de la segona consola, sense tornar a arrencar.

</para>
   </sect3>

Reply to: