[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR2] po-debconf://bidentdHola Miguel,

> #. Choices
> #: ../templates:3
> msgid ""
> "Be very quiet, Be quiet, Log all requests, Be somewhat verbose, Be quite "
> "verbose, Be really verbose, Manual config"
> msgstr ""
> "Molt tranquil, Tranquil, Registra totes les peticions , Amb un poc de "
> "detall, Realment detallat, Verdaderament detallat, Configuració manual"

Silenciós en comptes de tranquil.
Sobra un espai després de "peticions".
"Amb un poc de detall" -> "Amb poc detall"?
Hmm quina diferencia hi ha entre realment i verdaderament? :>
Potser millor "Bastant detallat, Molt detallat"?

> #. Description
> #: ../templates:5
> msgid ""
> "Bisqwit's IDENT Daemon can emit various amounts of information to the daemon "
> "facility of the system logs. You can choose here which level suits you."
> msgstr ""
> "El dimoni Bisqwit's IDENT pot emetre diferents quantitats d'informació dels "
> "registres del sistema. Aquí podeu triar el nivell que requereixis. "

"El dimoni INDET de Bisqwit ..."
requereixis -> requeriu
Sobra espai al final de la cadena.

> #. Description
> #: ../templates:5
> msgid ""
> "The choices have the following meaning:\n"
> " \"Be very quiet\"    Log nothing\n"
> " \"Be quiet\"       Log only errors\n"
> " \"Log all requests\"   Log all requests (can generate lots of noise)\n"
> " \"Be somewhat verbose\" Log a little more than with \"log all requests\"\n"
> " \"Be quite verbose\"   Log even more than \"be somewhat verbose\"\n"
> " \"Be really verbose\"  Log very much (will generate lots of noise)\n"
> " \"Manual config\"    Do not touch inetd.conf"
> msgstr ""
> "Les opcions tenen els següents significats:\n"
> " \"Molt tranquil\"       No fa cap tipus de registre\n"
> " \"Tranquil\"          Només registra els errors\n"
> " \"Registra totes les peticions\"   Registra totes les peticions (pot generar bastant soroll)\n"
> " \"Amb un poc de detall\"    Registra una mica més que \"Registra totes les "
> "peticions\"\n"
> " \"Realment detallat\"     Fa una mica més de registre que \"Amb un poc de "
> "detall\"\n"
> " \"Verdaderament detallat\"   Registra molt (generarà molt soroll)\n"
> " \"Configuració Manual\"    No modifica inetd.conf"

Tranquil -> Silenciós
Fes servir «» en comptes de \".
Si passa de 80 caràcters i te un salt de línia explicit (\n) hauries
d'intentar tornar a donar-li format. Per exemple:

" «Registra totes les peticions» Registra totes les peticions (pot generar\n"
"                 bastant soroll)\n"
" «Amb un poc de detall»     Registra una mica més que «Registra totes\n"
"                 les peticions»\n"
" «Realment detallat»      Fa una mica més de registre que «Amb un poc\n"
"                 de detall»\n"

O replanteja la traducció per a que hi càpiga.

> #. Description
> #: ../templates:5
> msgid ""
> "You should choose \"Log all requests\" unless you know you need one of the "
> "other choices. The verbose options are mostly useful for debugging."
> msgstr ""
> "Heu de triar \"Registra totes les peticions\" a no ser que sapigueu que "
> "necessiteu alguna de les altres opcions. Les opcions de registre són útils "
> "per depurar. "

Fes servir «» en comptes de \".
Sobra espai al final de la cadena.

salut,
guillemReply to: