[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR2] manual://d-i/boot-new/modules/timezone.xmlAlgú sap quin procediment segueix en Frans Pop per generar el Manual
d'Instal·lació ? o algun mètode per comprovar la sintaxi/integritat etc
de l'XML que es tradueix ?

salut
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 19108 untranslated -->

 <sect2 id="base-config-tz">
 <title>Configurant la zona horària</title>

<para>

Després de la pantalla de benvinguda configurareu la zona
horària. Primer heu de seleccionar si el vostre rellotge
del maquinari està definit com hora local o Greenwich Mean Time
(GMT o UTC). L'hora que es mostra a la caixa de diàleg us
hauria d'ajudar a decidir-vos per l'opció correcta.
<phrase arch="m68k;powerpc">Els rellotge del maquinari dels
Macintosh normalment estan definits com hora local. Si voleu
una arrencada dual, seleccioneu l'hora local en comptes de la
GMT.</phrase>

<phrase arch="i386">Els sistemes que (també) executen Dos o
Windows normalment estan definits com hora local. Si voleu una
arrencada dual, seleccioneu l'hora local en comptes de la
GMT.</phrase>


</para><para>

En funció de la ubicació seleccionada a l'inici del procés d'instal·lació,
us mostrarà una zona horària o una llista de zones horàries relacionades
amb la ubicació. Si només es mostra una zona horària, trieu
<guibutton>Sí</guibutton> per a confirmar-la o trieu <guibutton>No</guibutton>
per seleccionar de la llista completa de zones horàries. Si es mostra una
llista, seleccioneu-ne la vostra zona horària o seleccioneu Altres per accedir
a la llista completa.

</para>
 </sect2>

Reply to: