[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/welcome/getting-newest-inst.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- $Id: getting-newest-inst.xml 14388 2004-04-25 14:55:39Z mck-guest $ -->

 <sect1 id="getting-newest-inst">
 <title>Obtenció de Debian</title>

<para>

Per obtenir informació sobre com baixar &debian; de la Internet o a qui es poden
comprar els CD oficials de Debian, vegeu la
<ulink url="&url-debian-distrib;">pàgina web de distribució</ulink>. La
<ulink url="&url-debian-mirrors;">llista de rèpliques de Debian</ulink> conté un
conjunt complet de rèpliques oficials de Debian, de manera que pugueu trobar-hi
fàcilment la més propera.

</para><para>

Es pot actualitzar fàcilment Debian després de la instal·lació. El procés
d'instal·lació us ajudarà a configurar el sistema de manera que pugueu fer
aquestes actualitzacions un cop la instal·lació s'hagi completat, si és que
calen.

</para>

 </sect1>

Reply to: