[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/welcome/getting-newest-doc.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- $Id: getting-newest-doc.xml 12756 2004-04-06 22:23:56Z fjpop-guest $ -->

 <sect1 id="getting-newest-doc">
 <title>Obtenció de l'última versió d'aquest document</title>

<para>

Aquest document es revisa constantment. Assegureu-vos de comprovar les
<ulink url="&url-release-area;">pàgines de Debian &release;</ulink> per trobar
la informació d'última hora sobre el llançament &release; del sistema Debian.
També hi ha disponibles versions actualitzades d'aquest manual d'instal·lació
a les <ulink url="&url-install-manual;">pàgines del manual d'instal·lació
oficial</ulink>.

</para>

 </sect1>

Reply to: