[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/welcome/about-copyright.xml-- 
Aleix Badia i Bosch
a.badia@callusdigital.org
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- $Id: about-copyright.xml 14388 2004-04-25 14:55:39Z mck-guest $ -->

 <sect1>
<title>Sobre el copyright i les llicències del programari
  </title>

<para>

Segur que ja heu llegit alguna cosa sobre les llicències que venen amb
la majoria del programari comercial &mdash; normalment diuen que només
podeu utilitzar una còpia del programari en un únic ordinador. La
llicència del sistema Debian GNU/Linux no és del tot així. Us animem
a posar una còpia de Debian GNU/Linux en cada ordinador de la vostra
escola o lloc de treball. Deixeu el vostre mitjà d'instal·lació als
vostres amics i ajudeu-los amb la instal·lació als seus ordinadors!
Podeu fer centenars de còpies i <emphasis>vendre-les</emphasis> &mdash; encara que amb
algunes restriccions. La vostra llibertat per instal·lar i utilitzar
el sistema us la dóna directament Debian al basar-se en
<emphasis>programari lliure</emphasis>.

</para><para>

Anomenar-se programari <emphasis>lliure</emphasis> no significa que el programari no
tingui copyright i no vol dir que els CD que contenen aquest
programari hagin de ser distribuïts gratuïtament. Programari lliure,
en part, significa que les llicències dels programes individuals no
obliguen a pagar pel privilegi de distribuir o utilitzar-los.
El programari lliure també comporta que no només qualsevol el pot
ampliar, adaptar i modificar, sinó que també en pot distribuir el
resultant dels canvis.
	

<footnote>
<para>

Observeu que el projecte Debian, com a concessió pragmàtica cap els
seus usuaris, permet que alguns paquets disponibles no compleixin
els nostres criteris per a ser considerats lliures. Aquests paquets
no formen part de la distribució oficial, tot i això, estan
disponibles a les àrees <userinput>contrib</userinput> o <userinput>non-free</userinput>
de les rèpliques de Debian o en la tercera part dels CD-ROM;
per a més informació sobre la disposició i el contingut dels arxius, mireu les
<ulink url="&url-debian-faq;">Debian PMF</ulink> als <quote>Arxius d'FTP de Debian</quote>.


</para>
</footnote>

</para><para>


Molts dels programes del sistema estan sota la llicència de <emphasis>GNU</emphasis>
<emphasis>Llicència Pública General</emphasis>, sovint anomenada
simplement <quote>la GPL</quote>. La GPL necessita que deixeu el <emphasis>codi font</emphasis> dels
programes sempre disponible quan distribuïu una còpia binària del
programa; amb aquesta condició de la llicència s'assegura que
qualsevol usuari pugui modificar el programari. Arran d'aquesta
condició, el codi font de tots aquests programes estarà disponible al
sistema Debian.

<footnote>
<para>

Per més informació de com trobar, desempaquetar i construir binaris
des dels paquets font de Debian, mireu les <ulink url="&url-debian-faq;">Debian PMF</ulink>,
a <quote>Informació bàsica sobre el sistema Debian de gestió de paquets</quote>.

</para>
</footnote>

</para><para>

Hi ha algunes formes més de declaracions de copyright i de llicències
de programari utilitzades en els programes de Debian. Podeu trobar
els copyrights i les llicències per a cada paquet instal·lat en el
vostre sistema mirant el fitxer
<filename>/usr/share/doc/<replaceable>nom-paquet</replaceable>/copyright un cop estigui
instal·lat.


</para><para>

Per més informació sobre les llicències i com es decideix si
un programari compleix les característiques per ser inclòs en una
distribució oficial de Debian, mireu
<ulink url="&url-dfsg;">els Principis del programari lliure de Debian</ulink>. 
	
</para><para>

El punt legal més important és que aquest programari <emphasis>no té
garanties</emphasis>. Els programadors que han creat aquest programari, ho fan
per beneficiar a la comunitat. No és tenen garanties envers d'un ús
concret del programari. Tot i això, com que el programari és
lliure, teniu la possibilitat de modificar-lo
per adaptar-lo a les vostres necessitats &mdash; i disfrutar dels
beneficis dels canvis fets per d'altres que han ampliat el programari
a la seva manera.

</para>
 </sect1>
 

Reply to: