[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/preface.xml-- 
Aleix Badia i Bosch
a.badia@callusdigital.org
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- $Id: preface.xml 18951 2004-08-10 08:10:02Z rudy-guest $ -->

<bookinfo id="debian_installation_guide">
<title>&debian; Installation Guide</title>

<abstract>
<para>
Aquest document conté les instruccions d'instal·lació per a la versió
&release; del sistema &debian; per a l'arquitectura &arch-title;
(<quote>&architecture;</quote>).  També conté les referències per a més informació i
informació de com aprofitar al màxim el vostre nou sistema Debian.

</para>
</abstract>

<copyright>
 <year>2004
 <trademark class="copyright">
 </trademark>
 </year>
 <holder>l'equip de l'instal·lador de Debian</holder>
</copyright>

<legalnotice>
<para>

Aquest manual és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o
modificar-lo sota els termes de la Llicència Pública General GNU
publicada per la Free Software Foundation. Feu un cop d'ull
a la llicència a <xref linkend="appendix-gpl"/>.

</para>
</legalnotice>
</bookinfo>

<preface>
 <title>Instal·lant la versió &release; del sistema &debian; per a l'arquitectura &architecture;</title>
<para>


Ens alegrem que t'hagis decidit a provar Debian i de ben segur
trobaràs que la distribució Debian de GNU/Linux és única. &debian;
aporta l'alta qualitat del programari lliure d'arreu del
món, integrat en un conjunt coherent.  Creiem que descobriràs que els
seus resultats són, veritablement, quelcom més que una simple
recopilació.

</para><para>

Entenem que molts de vosaltres voleu instal·lar Debian sense haver
de llegir aquest manual, i l'instal·lador de Debian ho contempla. Si no
disposeu del temps necessari per llegir la Guia d'Instal·lació, us recomanem
que llegiu el document "Com Instal·lar-lo", que us guiarà a través del procés d'instal·lació
bàsic i que s'enllaçarà amb el manual pel temes més avançats o en cas
d'error. El document "Com Instal·lar-lo" el podeu trobar a
<xref linkend="installation-howto"/>.

</para><para>

Esperem que disposeu del temps necessari per llegir la major part del manual,
ja que us us permetrà una instal·lació probablement més satisfactòria i amb
més informació.

</para>
</preface>

Reply to: