[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Popularity-contest#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4
msgid "Participate in the Debian Package Popularity Contest?"
+msgstr "Voleu participar al concurs de popularitat dels paquets de
Debian?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4
msgid ""
"You can have your system anonymously e-mail the Debian developers with
"
"statistics about your most used Debian packages.  This information "
"influences decisions such as which packages should go on the first
Debian "
"CD."
+msgstr ""
"El vostre sistema pot enviar correus electrònics anònims als
desenvolupadors "
"de Debian amb les estadístiques dels paquets de Debian més utilitzats.
La "
"informació obtinguda s'utilitza en decisions de l'estil de quins
paquets "
"haurien d'anar al primer CD de Debian."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4
msgid ""
"If you choose to participate, the automatic submission script will run
once "
"every week, e-mailing statistics to the Debian developers."
+msgstr ""
"Si decidiu participar-hi, la seqüència de tramesa automàtica
s'executarà "
"automàticament un cop a la setmana i enviarà les estadístiques als "
"desenvolupadors de Debian."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4
msgid ""
"You can always change your mind after making this decision: "
"\"dpkg-reconfigure popularity-contest\""
+msgstr ""
"Sempre podeu canviar d'opinió posteriorment: \"dpkg-reconfigure "
"popularity-contest\""

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:17
msgid "Generating unique host identifier failed"
+msgstr "S'ha produït un error en generar l'identificador d'ordinador
únic"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:17
msgid ""
"The install script could not generate a unique host identifier. This is
a "
"fatal error, as all hosts submitting information need to have an unique
"
"identifier."
+msgstr ""
"La seqüència d'instal·lació no ha pogut generar un identificador
d'ordinador "
"únic. És un error important, ja que tots les ordinador que envien
informació "
"necessiten un identificador únic."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:17
msgid ""
"Please report this problem as a bug against the popularity-contest
package, "
"and include information about your configuration."
+msgstr ""
"Informeu d'aquest problema a través d'un error del paquet
popularity-contest "
"i incloueu informació de la vostra configuració."


# popularity-contest (debconf) translation to Catalan.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2004
# Jordi Mallach <jordi@debian.org>, 2004
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: popularity-contest_1.12_templates\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-05-27 18:27-0300\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-31 19:57GMT\n"
"Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>\n"
"Language-Team: Debian L10n Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4
msgid "Participate in the Debian Package Popularity Contest?"
msgstr "Voleu participar al concurs de popularitat dels paquets de Debian?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4
msgid ""
"You can have your system anonymously e-mail the Debian developers with "
"statistics about your most used Debian packages.  This information "
"influences decisions such as which packages should go on the first Debian CD."
msgstr ""
"El vostre sistema pot enviar correus electrònics anònims als desenvolupadors "
"de Debian amb les estadístiques dels paquets de Debian més utilitzats. La "
"informació obtinguda s'utilitza en decisions de l'estil de quins paquets "
"haurien d'anar al primer CD de Debian."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4
msgid ""
"If you choose to participate, the automatic submission script will run once "
"every week, e-mailing statistics to the Debian developers."
msgstr ""
"Si decidiu participar-hi, la seqüència de tramesa automàtica s'executarà "
"automàticament un cop a la setmana i enviarà les estadístiques als "
"desenvolupadors de Debian."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4
msgid ""
"You can always change your mind after making this decision: \"dpkg-"
"reconfigure popularity-contest\""
msgstr ""
"Sempre podeu canviar d'opinió posteriorment: \"dpkg-reconfigure popularity-"
"contest\""

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:17
msgid "Generating unique host identifier failed"
msgstr "S'ha produït un error en generar l'identificador d'ordinador únic"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:17
msgid ""
"The install script could not generate a unique host identifier. This is a "
"fatal error, as all hosts submitting information need to have an unique "
"identifier."
msgstr ""
"La seqüència d'instal·lació no ha pogut generar un identificador d'ordinador "
"únic. Ãs un error important, ja que tots les ordinador que envien informació "
"necessiten un identificador únic."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:17
msgid ""
"Please report this problem as a bug against the popularity-contest package, "
"and include information about your configuration."
msgstr ""
"Informeu d'aquest problema a través d'un error del paquet popularity-contest "
"i incloueu informació de la vostra configuració."

#~ msgid ""
#~ "This information helps us make decisions such as which packages should go "
#~ "on the first Debian CD.  Also, we can improve future versions of Debian "
#~ "so that the most popular packages are the ones which are installed "
#~ "automatically for new users."
#~ msgstr ""
#~ "Aquesta informació pot ajudar a l'hora de decidir sobre els paquets que "
#~ "haurien d'anar al primer CD de Debian. També ajuda a millorar les futures "
#~ "versions de Debian perquè els paquets més populars s'instal·lin "
#~ "automàticament als nous usuaris."

#~ msgid ""
#~ "(NOTE: e-mail servers add their own tracing information and your data "
#~ "won't be completely anonymous while in transit.)"
#~ msgstr ""
#~ "(Nota: els servidors de correu electrònic afegeixen la seva informació de "
#~ "seguiment i les vostres dades no seran absolutament anònimes durant la "
#~ "transmissió.)"

Reply to: