[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://webalizer# webalizer (debconf) translation to Catalan.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Aleix Badia i Bosch <a.badia@callusdigital.org>, 2004
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: webalizer 2.01.10\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-28 23:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-06-14 22:36+0200\n"
"Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <a.badia@callusdigital.org>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3
msgid "Are you upgrading from a version < 2.01.6?"
msgstr "Esteu actualitzant d'una versió < 2.01.6?"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3
msgid ""
"WARNING: If you're upgrading from a version < 2.01.6, see /usr/share/doc/"
"webalizer/README.FIRST.gz for details on upgrading your old data!!"
msgstr ""
"Avís: Si esteu actualitzant d'una versió < 2.01.6 feu un cop d'ull al "
"directori /usr/share/doc/webalizer/README.FIRST.gz per veure informació "
"sobre l'actualització de les dades antigues."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:11
msgid "Which directory should webalizer put the output in?"
msgstr ""
"A quin directori s'ha de situar la informació de sortida del webalizer?"

#. Type: string
#. Default
#: ../templates:15
msgid "Usage Statistics for"
msgstr "Estadístiques d'ús de"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:16
msgid "Enter the title of the reports webalizer will generate."
msgstr "Introduïu el títol dels informes que generarà el webalizer."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:16
msgid "(your system's hostname will be appended to it)"
msgstr "(s'hi afegirà el nom de l'ordinador principal)"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:22
msgid "What is the filename of the rotated webserver log?"
msgstr "Quina és el nom del fitxer alternat de registre del servidor web?"

Reply to: