[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://nfs-utilsHola Matt. Vaig tornar a enviar el fitxer i el pots trobar a
ca.debian.net. M'havia equivocat al seleccionar el fitxer a adjuntar.

salutOn Wed, 2004-03-17 at 05:09, Matt Bonner wrote:
> He perdut el fil i ja vas enviar un altre o falta el fitxer a aquest?
> 
> Matt
> 
> --- Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es> wrote:
> > Fitxer: nfs-utils_1:1.0.6-1_templates.pot
> > Versi&#243;: 0.1
> > Estat Total: 9 Fuzzy: 0 Untranslated: 0
> > Historial
> > 12/3/2004 Aleix Badia i Bosc (0.1)
> > 
> > Cadenes fuzzy o untranslated pendents:
> > 
> > -- Fuzzy
> > -- Untranslated
> > 
> > > Fitxer: nfs-utils_1:1.0.6-1_templates.pot
> > Versi&#243;: 0.1
> > Estat Total: 9 Fuzzy: 0 Untranslated: 0
> > Historial
> > 12/3/2004 Aleix Badia i Bosc (0.1)
> > 
> > Cadenes fuzzy o untranslated pendents:
> > 
> > -- Fuzzy
> > -- Untranslated
> >
> 
> __________________________________
> Do you Yahoo!?
> Yahoo! Mail - More reliable, more storage, less spam
> http://mail.yahoo.com
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-catalan-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Reply to: