[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://nfs-utilsHe perdut el fil i ja vas enviar un altre o falta el fitxer a aquest?

Matt

--- Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es> wrote:
> Fitxer: nfs-utils_1:1.0.6-1_templates.pot
> Versi&#243;: 0.1
> Estat Total: 9 Fuzzy: 0 Untranslated: 0
> Historial
> 12/3/2004 Aleix Badia i Bosc (0.1)
> 
> Cadenes fuzzy o untranslated pendents:
> 
> -- Fuzzy
> -- Untranslated
> 
> > Fitxer: nfs-utils_1:1.0.6-1_templates.pot
> Versi&#243;: 0.1
> Estat Total: 9 Fuzzy: 0 Untranslated: 0
> Historial
> 12/3/2004 Aleix Badia i Bosc (0.1)
> 
> Cadenes fuzzy o untranslated pendents:
> 
> -- Fuzzy
> -- Untranslated
>

__________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Mail - More reliable, more storage, less spam
http://mail.yahoo.comReply to: