[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR2] po://aptitude_0.2.14/po/ca.poEn/na Jordi Mallach ha escrit:

On Sat, Mar 13, 2004 at 03:26:10PM +0100, Aleix Badia i Bosch wrote:
Adjunto la versió comprimida, originalment ocuparia 110k

#: src/reason_fragment.cc:520
msgid "upgraded"
msgstr "actualitzat"
upgrade: 'ascendir'. Val a dir que estem acostumats a dir 'actualitzar', més escaient, però, per a 'update'.

#: src/reason_fragment.cc:520
msgid "downgraded"
msgstr "desactualitzat"
downgrade: què tal 'degradar'? ... 'rebaixar'?

aquestes dos són el que s'utilitzarà per a construir les següents
frases.

#. I hope this is ok for the translators :-/ --
#. factoring out upgraded/downgraded in its two senses
#. would be a royal pain even if gettext supported it.
#: src/reason_fragment.cc:526
msgid ""
"The following packages depend on the currently installed version of %B%s%b (%"
"B%s%b), or conflict with the version it will be %s to (%B%s%b), and will be "
"broken if it is %s."
msgstr ""
"Els següents paquets depenen de la versió de %B%s%b (%B%s%b) actualment\n"
"instal·lada, o entren en conflicte amb la versió que es %s a (%B%s%b) i es "
"trencarà si es %s."

'és' (verb ser) porta accent... (...la versió que és a ... i es trencarà si és ...)--
--
Salutacions...Josep
http://www.geocities.com/SiliconValley/Horizon/1065/
--Reply to: