[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://uucp> msgid "uucp crontab corrupted on upgrade"
> msgstr "durant l'actualització s'ha generat un error al crontab de
l'uucp"

No és que s'hagi generat un error, em sembla, és que la instal.lacio
ha destrozat el fitxer de cron de uucp, no?  Altres missatges a 
contuacio mencionen esborrant unes linies del fitxer..

Matt

--- Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es> wrote:
> Fitxer: uucp_1.07-3_templates.po
> Versi&#243;: 0.1
> Estat Total: 7 Fuzzy: 0 Untranslated: 0
> Historial
> 6/3/2004 Aleix Badia i Bosch (0.1)
> 
> Cadenes fuzzy o untranslated pendents:
> 
> -- Fuzzy
> -- Untranslated
> 
> > # uucp (debconf) translation to Catalan.
> # Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
> # Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2004
> #
> #
> msgid ""
> msgstr ""
> "Project-Id-Version: uucp_1.07-3_templates\n"
> "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
> "POT-Creation-Date: 2003-07-20 11:44+0200\n"
> "PO-Revision-Date: 2004-03-05 19:46GMT\n"
> "Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>\n"
> "Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
> "MIME-Version: 1.0\n"
> "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
> "Content-Transfer-Encoding: 8bit"
> 
> #. Description
> #: ../uucp.templates:3
> msgid "uucp crontab corrupted on upgrade"
> msgstr "durant l'actualitzaci&#195;&#179; s'ha generat un error al crontab de
l'uucp"
> 
> #. Description
> #: ../uucp.templates:3
> msgid ""
> "Older versions of the uucp package unfortunatly corrupted the uucp crontab "
> "upon upgrade (the first 3 lines got removed). The crontab was installed as a
> "
> "user crontab of the uucp user."
> msgstr ""
> "Les versions antigues del paquet uucp generen errors al crontab de l'uucp "
> "durant l'actualitzaci&#195;&#179; (les tres primeres l&#195;&#173;nies se
suprimeixen). El
> crontab "
> "s'ha instal&#194;&#183;lat com a usuari crontab o uucp."
> 
> #. Description
> #: ../uucp.templates:3
> msgid ""
> "The new crontab can be found in /etc/cron.d/uucp. It does not need "
> "installing via crontab(1)."
> msgstr ""
> "El crontab nou es pot trobar a /etc/cron.d/uucp. No &#195;&#169;s necessari
> instal&#194;&#183;lar-"
> "lo utilitzant el crontab(1)."
> 
> #. Description
> #: ../uucp.templates:3
> msgid "Please change that file according to your needs."
> msgstr "Modifiqueu el fitxer en funci&#195;&#179; de les vostres
necessitats."
> 
> #. Description
> #: ../uucp.templates:3
> msgid ""
> "What is left from your old crontab file can be found in /etc/uucp/crontab. "
> "You may remove this file if you do not need it any longer."
> msgstr ""
> "Les restes del fitxer crontab antic es troben a /etc/uucp/crontab. L'haurieu
> "
> "de suprimir si no el necessiteu m&#195;&#169;s."


__________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Search - Find what you?re looking for faster
http://search.yahoo.comReply to: