[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://udftoolsHola,

> #. Choices
> #: ../templates:3
> msgid "Create device files, Do nothing"
> msgstr "Crea els fitxers del dispositiu, no facis res"

Com sembla passar cada vegada mes sovint, l'angles no esta be.
Aleshores no estic de tot clar com s'ha de traduir aquest tros
(que no es exactament una frase).  Tot i aixi, em sembla que
hauria de ser "no fer res" o semblant, no?

Matt

--- Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es> wrote:
> Fitxer: udftools_1.0.0b2-5_templates.po
> Versió: 0.1
> Estat Total: 5 Fuzzy: 0 Untranslated: 0
> Historial
> 6/3/2004 Aleix Badia i Bosch (0.1)
> 
> Cadenes fuzzy o untranslated pendents:
> 
> -- Fuzzy
> -- Untranslated
> 
> 
> > # udftools (debconf) translation to Catalan.
> # Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
> # Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2004
> #
> #
> msgid ""
> msgstr ""
> "Project-Id-Version: udftools_1.0.0b2-5_templates\n"
> "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
> "POT-Creation-Date: 2003-07-20 11:44+0200\n"
> "PO-Revision-Date: 2004-03-05 19:46GMT\n"
> "Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>\n"
> "Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
> "MIME-Version: 1.0\n"
> "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
> "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
> 
> #. Choices
> #: ../templates:3
> msgid "Create device files, Do nothing"
> msgstr "Crea els fitxers del dispositiu, no facis res"
> 
> #. Description
> #: ../templates:5
> msgid "Create device files (/dev/pktcdvd0 etc.)?"
> msgstr "Voleu crear els fitxers del dispositiu (/dev/pktcdvd0 etc)?"
> 
> #. Description
> #: ../templates:5
> msgid ""
> "The \"pktsetup\" tool supplied as part of the udftools package can be used "
> "to set up packet writing for CD/DVD devices. However, the corresponding "
> "device files /dev/pktcdvd0 etc. are not present on your system. Should I "
> "create them?"
> msgstr ""
> "L'eina \"pktsetup\" proporcionada pel paquet udftools es pot utilitzar per "
> "configurar l'escriptura de paquets pels dispositius CD/DVD. Tot i això, el
> "
> "sistem no té els fitxers del dispositiu /dev/pktcdvd0, etc. Voleu que els "
> "creï?"
> 


__________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Search - Find what you?re looking for faster
http://search.yahoo.comReply to: