[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Proposta de missatge d'introducció al procés de localitzacióOn Sun, Feb 29, 2004 at 08:11:07PM -0800, Matt Bonner wrote:
> Alexi,
> 
> A mi, no nomes em sembla fantastic aquest document, que definitivament
> estic d'acord seria util posar a algun lloc a la web, em ve perfectament
> a temps, perque estava pensant crear el mateix, encara que molt menys
> elaborat. De fet, he estat parlant amb l'Antoni Gurgui sobre exactament
> aquest tema, i crec que ell serviria de subjecte d'experiment perfecte.
> :-) Antoni, ja que tenies aquestes preguntes, t'explica tot aixo, o hi
> ha alguns detalls que falten explicar?

   Estic completament d'acord en que és una molt bona presentació del
 projecte i introducció. Gràcies i enhorabona! Crec que es podria
 penjar a la plana principal de ca.debian.net, cosa que em porta a
 preguntar-me: per què no hi ha un enllaç des de
 http://lists.debian.org/debian-l10n-catalan/
 fins a http://ca.debian.net/ ? Seria possible esmentar la web en la
 descripció brevíssima que hi ha a lists.debian.org?

 Salutacions!
-- 
Ivan Vilata i Balaguer 	@   FIGHT AGAINST SOFTWARE PATENTS!   @
http://www.selidor.net/ 	@ http://EuropeSwPatentFree.hispalinux.es/ @

Attachment: pgpifAAMOTO42.pgp
Description: PGP signature


Reply to: