[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RTF] po-debconf://circuslinuxHola Jordi:

Aquest cap de setmana he estat mirant algunes traduccions. Ara t'envio unes 
suggerimets. La majoria són xorrades que no se si s'haurien de tenir en 
conta. Si creieu que vaig massa el detall, m'ho dieu. Gràcies per fer les 
traduccions!!!


A Divendres 27 Febrer 2004 13:05, Jordi Fernández Mora va escriure:

Proposta general:
score: puntuació.
highscores: rècords.
scorefile: "fitxer de puntuacions" o "fitxer de rècords".


Propostes poder importants:

#. Description
#: ../circuslinux.templates:3
msgid ""
"This version of Circuslinux! uses a shared score file. From now on "
"highscores will no longer be saved in ~/.circuslinux but in /var/games/"
"circuslinux/scorefile. For configuration options the new file ~/."
"circuslinuxrc will be used."
msgstr "Aquesta versió de Circuslinux fa servir un fitxer score compartit. A 
partir d'ara els scores no es guardara a ~/.circuslinux es posarà 
a /var/games/circuslinux/scorefile. Per les opcions de configuració feu 
servir  el fitxer ~/.circuslinuxrc. "

Proposta:
msgstr "Aquesta versió de Circuslinux fa servir un fitxer de rècords 
compartit. A partir d'ara les rècords no es guardaran a ~/.circuslinux, si no 
a /var/games/circuslinux/scorefile. Per les opcions de configuració es farà 
servir el nou fitxer ~/.circuslinuxrc. "


Canvis tipogràfics:

#. Description
#: ../circuslinux.templates:3
msgid ""
"To merge all players' old highscores into one file, you can run:\n"
" bash /usr/share/doc/circuslinux/merge_scorefiles.sh\n"
"as root."
msgstr "Per ajuntar tots els records dels jugadors vells en un fitxer cal 
executar: \n bash /usr/share/doc/circuslinux/merge_scorefiles.sh\n com a 
root. "

Proposta:
msgstr "Per ajuntar tots els rècords dels jugadors vells en un fitxer cal 
executar: \n bash /usr/share/doc/circuslinux/merge_scorefiles.sh\n com a 
root. "  <-- "rècords" amb accent.


#. Description
#: ../circuslinux.templates:3
msgid ""
"In short: don't worry, play Circuslinux! If you run low on diskspace and "
"every block counts, you might tell your users to remove the old config file."
msgstr "No et preocupis, juga Circuslinux! Si tens pos espai de disc i cada 
bloc conta, pots dir als usuaris que borrin el fitxer de configuració vell."

Proposta:
msgstr "En resum, no et preocupis, juga Circuslinux! Si tens __poc__ espai de 
disc i cada bloc conta, pots dir als usuaris que borrin el fitxer de 
configuració vell."  <-- "poc" en lloc de "pos".Espero que et sigui útil. Salut. Pep Roca.Reply to: