[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://partimageMatt Bonner wrote:

"needed."
msgstr ""
"Es crearà a /etc/partimaged. També el podeu crear manualment quan ho "
"necessiteu."

Hauria de ser "quan necessiteu.", "quan necessari." o "quan el necessiteu.", o es cosa d'un no natiu?
"quan calgui."

Així que ets no "nadiu"? ;-)


--
Salutacions...Josep
http://www.geocities.com/SiliconValley/Horizon/1065/
--Reply to: