[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://php4On Sat, Feb 14, 2004 at 11:00:00PM +0100, Aleix Badia i Bosch wrote:
> "The apache webserver is installed, but is not configured to use the php4 "
> "apache module. If you want to use it, you must reconfigure the apache "
> "webserver so that the php4 module is loaded. The apacheconfig script can be "
> "run for you now, or you can adjust your configuration manually later "
> "following the directions in /usr/share/doc/php4/README.Debian.gz."
> msgstr ""
> "El servidor de pàgines web d'apache està instal·lat però no configurat per a "
> "la utilització del corresponent mòdul del php4. Si el voleu utilitzar haureu "
> "de reconfigurar el servidor de pàgines web perquè carregui el mòdul de "
> "php4.\n"
> "Aquesta tasca es pot realitzar a través de la seqüència de l'apacheconfig o "
> "posteriorment manualment seguint les indicacions que podeu trobar a /usr/"
> "share/doc/php4/README.Debian.gz."

"servidor de pàgines web" em sembla un poc massa rebuscat. "Servidor
web" o "servidor de web" no és suficient?

> msgid ""
> "The apache-ssl webserver is installed, but is not configured to use the php4 "
> "apache module. If you want to use it, you must reconfigure the apache-ssl "
> "webserver so that the php4 module is loaded. The apache-sslconfig script "
> "can be run for you now, or you can adjust your configuration manually later "
> "following the directions in /usr/share/doc/php4/README.Debian.gz."
> msgstr ""
> "El servidor segur de pàgines web d'apache està instal·lat però no configurat "
> "per a la utilització del corresponent mòdul del php4. Si el voleu utilitzar "
> "haureu de reconfigurar el servidor de pàgines web perquè que carregui el "
> "mòdul de php4. Aquesta tasca es pot realitzar a través de la seqüència de "
> "l'apache-sslconfig o manualment posteriorment seguint les indicacions que "
> "podeu trobar a /usr/share/doc/php4/README.Debian.gz."

I ací, jo ficaría "servidor de web apache-ssl". Ficar "servidor segur"
potser també és anarse'n massa de l'original.

> #: ../php4.templates:26
> msgid "Comment out extension_dir config from /etc/php4/apache/php.ini?"
> msgstr ""
> "Voleu treure el comentari de la configuració de l'extension_dir de l'/etc/"
> "php4/apache/php.ini?"

Treure el comentari és just el contrari a "comment out".
"comment out" = "comentar".

> #. Description
> #: ../php4-cgi.templates:4
> msgid "Comment out extension_dir config from /etc/php4/cgi/php.ini?"
> msgstr ""
> "Voleu treure el comentari de la configuració de l'extension_dir de /ec/php4/"
> "cgi/php.ini?"

/ec -> /etc

Crec que vorlon tb ha corregit aquest fitxer. En fi, quatre ulls veuen
més que dos.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez -- Debian developer   http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net   jordi@debian.org   http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: