[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://mailmanFitxer: mailman_2.1.2-7_templates.pot
Versió: 0.1
Estat Total: 8 Fuzzy: 0 Untranslated: 0
Historial
31/1/2004 Aleix Badia i Bosch (0.1)

Cadenes fuzzy o untranslated pendents:

-- Fuzzy
-- Untranslated

# mailman (debconf) translation to Catalan.
# Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es> 2004
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mailman_2.1.2-7_templates\n"
"POT-Creation-Date: 2003-04-23 20:38+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-31 17:56GMT\n"
"Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>\n"
"Language-Team: Debian L10n Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Description
#: ../mailman.templates:4
msgid "Gate news to mail?"
msgstr "S'envien les notícies al correu?"

#. Description
#: ../mailman.templates:4
msgid ""
"Do you want to gate news to mail, that is, send all the messages which "
"appear in a newsgroup to a mailing list."
msgstr "Voleu que s'enviïn les notícies al correu, és a dir, que s'enviïn tots els missatges d'un grup de discussió a una llista de correu."

#. Description
#: ../mailman.templates:4
msgid "Most people won't need this."
msgstr "En la majoria de casos no és necessari."

#. Description
#: ../mailman.templates:12
msgid "Missing site list"
msgstr "Falta la llista del lloc"

#. Description
#: ../mailman.templates:12
msgid ""
"Mailman needs a so-called \"site list\", which is the list from which "
"password reminders and such are sent out from.  This list needs to be "
"created before mailman will start."
msgstr "El Mailman necessita una llista anomenada \"llista del lloc\" des d'on enviar els recordatoris de contrasenya i similars.  Aquesta llista s'ha de crear abans d'iniciar l'execució del programa."

#. Description
#: ../mailman.templates:12
msgid ""
"To create the list, run \"newlist mailman\" and follow the instructions on-"
"screen"
msgstr "Per crear una llista executeu \"newlist mailman\" i seguiu les instruccions que apareguin per pantalla"


Reply to: