[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: traducció d'apt enviadaGracies, Jordi,

M'estava preguntant l'altre dia que estava passant amb aquella traduccio
des de que vaig acabar-la. Sento deixar tantes errades, pero. Si tens
alguns comentaris sobre errors tipics que faig, fes-m'ho saber...

Respecte al tema de reorganitzacio, perdo, vaig enderrarit perque vam
comprar casa i mudar-nos a finals de desembre, pero espero posar-me al
dia aquesta setmana, oferir alguna opinio, i sobre tot, contribuir una 
mica mes. Mes que res, m'agradaria molt actualitzar algunes de les 
tantes pagines web "antigues". No tenia ni idea del problema, aixi que 
vull saber com puc assabentar-me de quan canvien la pagina anglesa...

records i un bon any molt tard a tots,
Matt

--- Jordi Mallach <jordi@debian.org> wrote:
> Hola,
> 
> Com ning&#250; ha dit res de nou al respecte de la traducci&#243; d'apt en
els
> &#250;ltims temps, hui li he donat un rep&#224;s molt r&#224;pid, corregint
algunes de
> les errades d'estil m&#233;s evidents, i la he enviat al Matt Zimmerman per a
> que la incloga en la seg&#252;ent versi&#243; d'apt (que ha de sortir en un
parell
> de dies). Encara queden moltes coses per corregir, per&#242; millor que la
> gent comence a jugar amb ella.
> 
> Jordi
> -- 
> Jordi Mallach P&#233;rez -- Debian developer   http://www.debian.org/
> jordi@sindominio.net   jordi@debian.org   http://www.sindominio.net/
> GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/
> 

> ATTACHMENT part 2 application/pgp-signature name=signature.asc__________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! SiteBuilder - Free web site building tool. Try it!
http://webhosting.yahoo.com/ps/sb/Reply to: