[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt-howto en català [revisar]On dc, 2003-11-19 at 10:47, Antoni Bella Perez wrote:
> 
>  Hola
> 
>  Estava a l'espera de que l'actualitzessin però com encara no ho han fet i en 
> vista de que acceleren les coses que no estan al dia, l'envio a la llista per 
> si algú li pot donar un cop d'ull abans d'enviar-lo. Gràcies

Li he donat el cop d'ull, i adjunt t'envio un diff amb les
modificacions. Bàsicament he canviat els "tenir que" per "haver de", els
"tindre" per "tenir" i he arranjat algun ús incorrecte de l'adverbi
"degut".

A banda d'això, m'he permès canviar els "sols" per "tan sols". No és que
"sols" estigui malament, però a mi em sembla massa arcaic. Tanmateix,
potser és una visió excessivament personal. Com que tu n'ets el
traductor, si no t'agrada ho canvies altra vegada.

A reveure.

-- 
*********************************************
* Orestes Mas                *
* Linux User 285092 http://counter.li.org *
* Universitat Politècnica de Catalunya   *
*********************************************

Attachment: apt-howto.ca.sgml.diff.gz
Description: GNU Zip compressed data


Reply to: