[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

apt-howto en català [revisar] Hola

 Estava a l'espera de que l'actualitzessin però com encara no ho han fet i en 
vista de que acceleren les coses que no estan al dia, l'envio a la llista per 
si algú li pot donar un cop d'ull abans d'enviar-lo. Gràcies

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## Correu-e :	<bella5 AT teleline DOT es>	##,
## ID de Jabber: vasten AT jabber DOT org	## i
col·laborador dels projectes:
	Debian en català: http://www.debian.org/index.ca.html
	KDE en català: http://ca.i18n.kde.org/
	T.P: http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=ca

-


Attachment: apt-howto.ca.sgml.tar.bz2
Description: application/tbz


Reply to: