[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Possible error a l'aspell? Hola

 Tot seguint els consells de ktouch (un programa de KDE per aprendre/millorar 
l'ús del teclat) Intentava generar una base de dades amb paraules en el 
nostre idioma però l'aspell s'ha queixat amb el següent missatge.

#####
~$ aspell dump master
Error: The file "/usr/lib/aspell/" is not in the proper format.
#####

 No cal que digui que jo ni idea de què passa, personalment uso ispell però 
aquest error em té pusa, a més de que necessito dita base de dades per a 
donar-li suport complet al català a dit programa.

Més info:
Debian Sid GNU/Linux
#####
~$ ls -l /usr/lib/aspell/
total 16204
-rw-r--r--  1 root   root      11 2003-01-21 18:12 ca.multi
-rw-r--r--  1 root   root   16556032 2003-01-21 18:12 ca.rws
-rw-r--r--  1 root   root      13 2003-01-21 18:12 catala.alias
-rw-r--r--  1 root   root      13 2003-01-21 18:12 català.alias
-rw-r--r--  1 root   root      13 2003-01-21 18:12 catalan.alias
#####

 Tot està tal com s'ha instal·lat per omissió. Alguna idea?

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es.nospam> ## i
col·laborador dels projectes:
	Debian en català: http://www.debian.org/index.ca.html
	KDE en català: http://i18n.kde.org/stats/gui/HEAD/ca/
	T.P: http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=ca

-Reply to: