[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Estat de la webA Dimecres 30 Juliol 2003 01:42, Jordi Mallach va escriure:
> On Wed, Jul 30, 2003 at 01:30:13AM +0200, Antoni Bella Perez wrote:
> >  Hem sembla bé però: Com ho fem per a que arrivin les coses a la llista?
> > Que de fet és del que es tracta. També, esmenta algun d'aquests errors,
> > més que res perque m'interessa localitzar-los.
>
> A què et refereixes amb que arriben a la llista? Enviant els diffs a la
> llista per a que la gent els puga veure és suficient. Ara falta veure si
> hi ha gent amb ganes de revisar coses.
>

 Que hi ha correus que no hi arriben, es perden -- no sols hem passa amb 
aquesta.

> Errors a les coses de CD/ que vas enviar:
>
> -#use wml::debian::cdimage title="Informació sobre imatges de CD oficials
> de Debian GNU/Linux" BARETITLE=true +#use wml::debian::cdimage
> title="Informació oficial sobre imatges de Debian GNU/Linux per a CD"
> BARETITLE=true
>
> El que és oficial són les imatges, no la informació...

 Aquesta s'ha colat clarament perque no l'he errat mai fins ara.

>
> -  <p>El README del CD indica que és una versió beta no oficial. El
> +  <p>El README del CD indica que que és una versió beta no oficial.
> El
>
> -  README està equivocat, <em>és</em> el CD oficial. Perdoneu per la
> +  README està equivocat, <em>és</em> el CD oficial. Perdó per la
>
> No és millor "perdoneu"?
>

 Naturalment

> -  suporta</a> imatges d'arrancada de 2.88MB. La manera més fàcil per a
> -  començar a instal·lar Debian en aquestes maquines es executar
> +  suporta</a> imatges d'arrencada de 2.88MB. La manera més fàcil per a
> +  començar a instal·lar Debian en aquestes màquines és executant
>
> El canvi de la segona línia sembla incorrecte.
>

 A tot això crec el diff que has enviat està generat a l'inrevés però vaja, 
si tenim en compte això aquesta última objecció és correcta a la versió 
revisada per un servidor.

###
 <dt><strong>Official Debian 2.2 rev3</strong></dt>
  <dd>
  <p>Sembla que els portàtils Toshiba tenen problemes arrencant els CD
  a causa de la seva BIOS, que
  <a href="http://lists.debian.org/debian-devel-0104/msg01326.html";>no
  suporta</a> imatges d'arrencada de 2.88MB. La manera més fàcil per a
  començar a instal·lar Debian en aquestes màquines és executant
  <tt>boot.bat</tt> des del directori <tt>install/</tt> del CD Binary-1.</p>

  <p>No tots els paquets de la secció "contrib" son inclosos als CD, des de
  que depenen de paquets non-free que tampoc son als CD.</p>

  <p>Els problemes amb el controlador del ratolí en mode text <tt>gpm</tt>
  encara no han estat resolts. Mireu a la secció "2.2 rev0" més avall per
  a més informació.</p>
 </dd>
###

 Si hi ha cap carència de revisors fes una nota a la llista explicant-ho i 
vejam com peta.

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es.nospam> ## i
col·laborador dels projectes:
	Debian en català: http://www.debian.org/index.ca.html
	KDE en català: http://i18n.kde.org/stats/gui/HEAD/ca/
	T.P: http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=ca

-Reply to: