[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hola, acavo de subscriurem....Hola,

El que diu en Jordi--crec que les pagines web seria un bon
comenc,ament.  Parlant de comenc,ar...com et dius?  En el
siguent missatge, t'envio una llista que vaig crear fa una
estona amb les pagines de Debian mes visitades i no 
traduides.

salutacions,
Matt

--- d9372585@est.fib.upc.es wrote:
> Hola,
> 
> Acavo de subscriurem a la llista de distribució perquè vull col.lavorar a 
> traduir qualsevol cosa al meu idioma tan estimat ;) , m'agradaria que algú 
> em digues què tinc que fer.
> 
> Gràcies!

=====
blog: http://members.dsl-only.net/~mbonner/weblog/mateu.html

__________________________________
Do you Yahoo!?
The New Yahoo! Search - Faster. Easier. Bingo.
http://search.yahoo.comReply to: