[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hola, acavo de subscriurem....On Mon, Apr 28, 2003 at 08:53:05AM +0200, d9372585@est.fib.upc.es wrote:
> Acavo de subscriurem a la llista de distribució perquè vull col.lavorar a 
> traduir qualsevol cosa al meu idioma tan estimat ;) , m'agradaria que algú em 
> digues què tinc que fer.

Hi ha prou coses per a fer. Estaria molt bé que m'ajudares a actualitzar
les pàgines de la web que s'han anat desactualitzant. Ahir a la nit
precisament vaig actualitzar unes 10 o així, però encara queden per fer.
Si vols, et vaig enviant una a una i t'explique com ho tens que fer.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpXYVgt1Xmjj.pgp
Description: PGP signature


Reply to: