[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt 0.5.4.9 releaseHola,

He tornat per fi a revisar els missatges d'apt.  Una pregunta respecte
al missatge d'us d'apt-cache:

"   add - Add a package file to the source cache\n"

"   add - Afegeix un fitxer de paquet a la memòria temporal de les
fonts\n"

En altres llocs, refereix al cache com cau en lloc de memòria temporal...
Es correcte aquí que sigui diferent?  Es consideren sinonims?

gracies,
Matt

__________________________________________________
Do you Yahoo!?
The New Yahoo! Search - Faster. Easier. Bingo
http://search.yahoo.comReply to: