[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt 0.5.4.9 releaseA Dijous 27 Març 2003 07:12, Matt Bonner va escriure:
> Despres de la llarga feina de traduir una pagina web contra patents
> de programari pel Xavi, i un bon descans despres, per fi em poso a
> corregir i traduir on calgui els missatges d'apt. Fins ara, tutto
> bene. Una pregunta, nomes. Diu apt en angles:
>
> msgid "Cannot get debconf version. Is debconf installed?"
>
> i s'ha traduit com:
>
> msgstr "No es pot aconseguir la versió de debconf. Està instal·lat
> debconf?"
>
> pero em sona millor obtenir que aconseguir. Alguna opinio?
>
> Evidentment, si hi ha alguna rao per no traduir apt ara, o d'esperar,
> fes-m'ho saber quan abans, pliz.
>
> records,
> Mateu

 Hola Mateu,

 Yo també estic de feina fins les parpelles però amb constància també la vaig 
tirant endavant. Precissament avui arrivaré al 100% de la traducció del 
paquet kdebase :))

 Al teu dubte jo posaria obtindre, almenys recordo haber tractat sempre el 
tema amb aquest mot.

 Si seguir? M'assembla que quan acabis se'ns tirarà a sobre tota la feina del 
nou instal·lador, en la qual no crec poder ajudar. Però per poc que pugui 
aneu-ho organitzant que hi ajudaré.

 Toni.
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.19 - XFree86 4.2.1-6pre7v2

-

Attachment: pgpFzv5frx8wF.pgp
Description: signature


Reply to: