[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: webalizer - on es?--- Jordi Mallach <jordi@debian.org> wrote:

> On Tue, Dec 03, 2002 at 11:53:19AM -0800, Matt Bonner wrote:
> > Em sonava aixo, pero no recordava on era.  L'adrec,a que menciones
> > em sona, pero no funciona!  Alguna pista?
> 
> Argh. gluck.debian.org/webalizer/

Vale, aixo si.  Pero es com pensava--mostra estadistiques molt
generals respecte al trafic de cada site, pero no indica (que
veig jo) les pagines mes visitades.  O es que no ho he mirat
be?

La meva idea era que si Debian tingues estadistiques sobre les
pagines mes visitades, les podriem utilitzar per indicar les
pagines que mes valen traduir...

gracies,
Matt

__________________________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Mail Plus - Powerful. Affordable. Sign up now.
http://mailplus.yahoo.comReply to: