[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

traduccions català -> angl ès> > Un comentari mes sobre l'angles...apart de que els altres
> > que t'han respost fins ara tenen un nivell forc,a bo, hi 
> > ha alguns..erm...yanquis a la llista que pretenem compensar 
> > per un catala dubtos amb un nivell mes elevat d'angles. :-)
> > En Steve Langasek, el Robert Lang i jo traduim de tant en
> > tant i consultem sobre detalls rebuscats d'angles quan
> > calgui.  Aixi que, endavant tu!
> > 

Bé, ara potser pixaré fora de test. Però em fa l'efecte, 
que a més de fer una feina útil amb el que feu, la gent 
que teniu un bon anglès i enteneu el català, també podrieu (en general, no 
parlo de debian en particular) col·laborar traduint textos 
del català a l'anglès. Potser estic massa influit per la 
manca de voluntaris per traduir a l'anglès la web contra 
patents de programari de caliu (http://patents.caliu.info),
però més en general penso que és imprescindible per a la comunitat que 
tothom contribueixi (programari, documentació, art, el que sigui).
I si tothom ha de contribuir en anglès, malgrat els avantatges 
de quantitat de public que pugui tenir, la cosa no escalarà,
perquè molta gent llegeix anglès però se sent incòmoda escrivint-lo
(i molta l'escriu prou malament com per no voler-ho fer, o 
fer aportacions de menys valor que si les fessin en la seva llengua 
i algú les traduís a l'anglès, o a qualsevol altra llengua). A més
haver de contribuir forçosament en anglès (que no és el cas) seria 
una forma d'alienació contrària al programari lliure. Per tant preveig 
que hi anirà havent gradualment més i més contribucions interessants 
en moltes llengües que s'hauran de traduir. 

No sé si Debian ha previst res o si té cap política lingüística.

Que me'n vaig molt de l'olla?Reply to: