[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Actualització/traducció del webOn Mon, Jul 29, 2002 at 12:28:38AM +0200, Antoni Bella wrote:
>  Que ja s'han acabat les vacances

les teues :p

> i, bones notícies, em trobo amb la tan 
> esperada Woody 3.0 la qual espero que sigui el que tots esperavem -el temps 
> dirà-.
> 
>  Pregunto:
> 	Miro d'actualitzar les pàgines desfasades?

No... ja estava jo en ello. Crec que ja estan totes.

> 		 En la DWN 22 hi ha una "y" de més que destrossa la capçalera.
> 	Puc anar al meu aire amb el directori NEWS/ o hi teniu res de començat.

yuck, fixed.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://www.debian.org/

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpF0wM0wEY3F.pgp
Description: PGP signature


Reply to: