[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: DPKG-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1


 Nova correció al web.

 Hola gràcies, tot i que no es necessari sols amb que m'envieu un diff n'hi 
haurà prou. He pogut comprobar que al renobar la versió (ho he fet des del 
fitxer pot se m'ha corromput el fitxer amb entrades en castellà, solucionat.

 Les "-" són les meves i alla on no dic res espero que ho puguis comentar:

- -msgstr "el directori d'actualitzacions conté el fitxer `%.250s', amb un nom 
massa gran (llongitut=%d, màx=%d)"
+msgstr ""
+"el directori d'actualitzacions conté el fitxer\n"
+"`%.250s',\n"
+"amb un nom massa gran (longitud=%d, màx=%d)"

 msgid "trying to overwrite directory `%.250s' in package %.250s with 
nondirectory"
- -msgstr "intentant sobreescriure el directori `%.250s' en el paquet %.250s 
amb un element de diferent tipus"
+msgstr "intentant sobreescriure el directori `%.250s' del paquet %.250s amb 
un no directori"

- -"Els següents paquets estan en un estat de desordre degut a seriosos\n"
- -"problemes durant la instal·lació. Han de ser reinstal·lats per a que\n"
- -"(i els paquets que depenguin d'ells) funcionin correctament:\n"
+"Els següents paquets estan desgavellats degut a seriosos problemes \n"
+"durant la instal·lació. Han de ser reinstal·lats per a que funcionin \n"
+"correctament (ells i els paquets que depenguin d'ells):\n"

- ---Hauran de ser reinstalats------

- -msgstr "Cercar per a ? "
+msgstr "Què busquem ? "

- -msgstr "a"
+msgstr "m"

la he canviat però no n'estic segur: Pots confirmar-ho?

- -msgstr "proporciona"
+msgstr "proveeix"

 #: dselect/pkgdisplay.cc:97
 msgid "Updated"
- -msgstr "Actualitzat"
+msgstr "Amb actualització disponible"

- -------Actualització disponible----------- -"La línia que heu resaltat representa molts paquets, si demaneu que "
- -"s'instal·lin, desinstal·lin, mantinguin, &c això afectarà a tots els "
- -"paquets que cumpleixin el criteri indicat.\n"
+"La línia que heu resaltat representa molts paquets, si demaneu que 
s'instal·lin, desinstal·lin, mantinguin, &c això afectarà a tots els paquets 
que cumpleixin el criteri indicat.\n"
 "\n"
- -"Si desplaceu l'indicatiu de resaltat a la línia d'un paquet determinat "
- -"s'us mostrarà informació a sobre d'aquest paquet.\n"
- -"Podeu usar `o' i `O' per a canviar l'ordre dels paquets llistats "
- -"permetent-vos marcar els paquets per diferents clases o grups."
+"Si desplaceu l'indicatiu de resaltat a la línia d'un paquet determinat se 
us mostrarà informació a sobre d'aquest paquet.\n"
+"Podeu usar `o' i `O' per a canviar l'ordre dels paquets llistats 
permetent-vos marcar els paquets per diferents clases o grups."

- --------se us------------
Pel que fa a la resta seria de molt bon criteri intentar fer les línies
d'una certa llargada, doncs mentres no hi hagi el caracter "\n"
s'interpretaran com una sola. " Indica error: Espai - cap error (però el paquet pot estar en estat de 
trencat\n"
 "           - mireu més endavant)\n"
- -"        `R' - error seri durant la instal·lació, s'ha de 
reinstal·lar;\n"
+"        `R' - error seriós durant la instal·lació, cal 
reinstal·lar;\n"

- -" B, Fletxa-esquerra F, Fletxa-dereta   desplaçar la mostra 1/3 de la 
pantalla\n"
+" B, Fletxa-esquerra F, Fletxa-dreta   desplaçar la mostra 1/3 de la 
pantalla\n"

En aquest últim et comentaré que quan es tracta d'imprimir el missatge en un
punt concret de la pantalla s'ha de guardar un format. Jo he guardat aquest
format per a diferents resolucions de la pantalla pel que si a alguna 
resolució hi hagues res que no us agradi feu-m'ho saber.

- -- 
  Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.17 - XFree86 4.1.0-11

- -
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux)
Comment: For info see http://www.gnupg.org

iD8DBQE8POkHGfXdVUGHvegRAs2RAJ4kfpXJo4FKubpLg/1jNMsF0Cy3iQCeIVbi
lZAUWmJ2mbsiDa4TLBKumCw=
=Q3k/
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: