[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [TR] - Actualitzant el manual - [Ajuda]On Sat, Dec 29, 2001 at 10:33:28PM +0100, Antoni Bella wrote:
> 
>  Hola vejam si podeu donar-me un cop de mà. "The Open Source Definition" 
> necessitaria una traducció unànime per a això.

	Ummm, què tal «La definició de Codi Font Obert»?
> 
>  Espero que i hagi més gent en línia del que sembla ultimament. Fins aviat.

	És el que ocorre en festes, que tothom està més enfeinat que mai! ;)

	Ivan

-- 
Ivan Vilata i Balaguer 	@ Powered by Debian GNU/Linux @
"Cogito, sed sum"    	@    apt-get a life!    @

So Long And Thanks For All The Fish, Douglas

Attachment: pgpqN1_ZE8Ni3.pgp
Description: PGP signature


Reply to: