[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dubtes en un PPC[ aquest missatge deuria estar en la llista d'usuaris, no de traducció ]

On Sun, Dec 02, 2001 at 01:46:56PM +0100, Enric wrote:
> El Domingo, 2 Diciembre 2001, Jordi Mallach <jordi@debian.org> escribió:
> Com us deia soc un nouvingut i no se a qui he de dirigir-me, qui 
> ès el mantenidor, i la BTS?

dpkg -s console-data et dirá quí és el mantenidor. La BTS és el "sistema
de seguiment d'errades", on s'envien els errors que hi ha a Debian.

Pots enviar bugs instal·lant el paquet "bug" o "reportbug". Has
d'escriure els informes d'errors en anglès, perque segurament el
mantenidor de console-data no entén castellà o català :)

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgp0BqwgEIQfs.pgp
Description: PGP signature


Reply to: