[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dubtes en un PPCOn Sat, Dec 01, 2001 at 10:26:03PM +0100, Enric wrote:
> no consegueixo que el tipus de teclat sigui español i nomès tinc 
> opció entre americans, francesos i alemanys, com ho he de fer ja 
> que el meu teclat a mès es el clàssic de macintosh amb connexió adb.
> Cal que hem faci un mapejat nou del teclat? Com es fa?

Aixó sona a bug de console-data. Has parlat amb el mantenidor, o manat
un bug a la BTS?

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpqNEncvhOD4.pgp
Description: PGP signature


Reply to: